...
Τοποθεσία
Τραυλιάτα Κεφαλονιάς έναντι πρατηρίου AVIN.